Петров Алексей Александрович

 

Задание футбол на 04-05.02.2022 г

Задание  футбол УУ-1 на 03.02.2022 г.

Задание  футбол БУ-1 на 02.02.22

Задание  футбол УУ-1 на 02.02.2022 г.

 

 

 

__________________________________________________

Задание футбол БУ-1 на 02.11.21 и 03.11.21

Задание футбол УУ-1 на 2.11.2021 г.

Задание футбол СУ-1 на 02., 03 .11.2021

_________________________________________________

Задание футбол 07.04.20

Задание футбол на 08.04.2020

Задание  футбол на 09.04.2020

Задание  футбол на 10.04.20

Задание  футбол на 11.04.20

Задание  футбол на 12.04.20

Задание  футбол на 14.04.20

Задание  футбол на 15.04.20

Задание  футбол на 16.04.20

Задание  футбол на 17.04.20

Задание  футбол на 18.04.20

Задание  футбол на 19.04.20

Задание  футбол на 21.04.20

Задание  футбол на 22.04.20

Задание  футбол на 23.04.20

Задание  футбол на 24.04.20

Задание  футбол на 25.04.20

Задание  футбол на 26.04.20

Задание  футбол на 30.04.20

Задание футбол на 02.05.20

Задание  футбол на 03.05.20

Задание  футбол на 06.05.20

Задание  футбол на 07.05.20

Задание  футбол на 08.05.20

Задание   футбол на 12.05.20

Задание  футбол на 13.05.20

Задание  футбол на 14.05.20

Задание  футбол на 15.05.20

Задание  футбол на 16.05.20

Задание  футбол на 17.05.20

Задание  футбол на 19.05.20

Задание  футбол на 20.05.20

Задание  футбол ТЭ-2 на 21,22,23,24,26; 27; 28; 29 и 30.05.2020 г.

Задание  футбол ТЭ-4 на 21,23,24,26, 28 и 30.05.2020 г

Comments are closed.